พิธีงานปัจฉิม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9 เม.ย. 2564
โดย : Mr.PHUNTSOG DORJEE LAHA

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมโรงเรียนนภสร และ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์วันที่ 9 เมษายน 2564