รร.นภสรและ รร.นภสรณัฐนนท์ร่วมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลคลองหลวง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2564
โดย : นายภูชนะ สติพลัน