เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด (Big Cleaning)

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2564
โดย : นายภูชนะ สติพลัน