มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย : นายศิวกร แย้มมูล

วันนี้ทางโรงเรียนนภสรพาตัวแทนนักเรียนในระดับชั้น ป.1-5 เข้ามอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 8876.25 บาท ณ มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
พร้อมรับฟังความเป็นมาของมูลนิธิรวมถึงเรียนรู้ชีวิตความลำบากของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มูลนิธิ