ลูกเสือ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2562
โดย : นายศิวกร แย้มมูล

โรงเรียนนภสรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตนเอง การช่วยเหลือตนเองหากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้

ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมดีๆนี้ให้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนคัดกรองและมองเห็นว่านักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ฐานที่ ๑ ฐานตะโกน เป็นฐานที่ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติในการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จมน้ำ

ฐานที่ ๒ ฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นฐานที่ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ

ฐานที่ ๓ ฐานการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นฐานที่ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติในการทำ CPR อย่างถูกวิธี

ฐานที่ ๔ ฐานการใช้ยาและรู้จักเครื่อง AED เป็นฐานที่ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยา

ฐานที่ ๕ การอพยพหนีไฟเป็นฐานที่ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติในการช่วยพาตัวเองออกมาจากสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้อย่างปลอดภัย

และที่สำคัญเด็กๆทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุกมากๆครับ 

ขอขอบคุณ Bonan Medic ที่จัดกิจกรรมให้เข้าถึงนักเรียนทุกคนตามคำขอของคุณครู