สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

 

 

.

แผนที่ โรงเรียนนภสร

เลขที่ 29/1462 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 086-355-7036

napatsorn_school@hotmail.com

 

 

 

.

แผนที่ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

เลขที่ 59 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 063-915-5591

napatsornnatthanon@hotmail.com